Jak można zabezpieczyć pożyczkę?

Pożyczki bankowe, pożyczki poza bankowe i pożyczki prywatne, to teraz popularny sposób na uzyskanie potrzebnych pieniędzy na określony cel. Jednak każda instytucja oferująca pożyczki, musi się zabezpieczyć na wypadek, gdy pożyczkobiorca nie wywiąże się z umowy kredytowej. Jest na to kilka różnych sposobów.

Najpopularniejsze zabezpieczenie pożyczki

Pożyczkę zabezpiecza się w zależności od jej rodzaju, od wysokości kwoty i jej celu. I tak możemy wyróżnić:
zabezpieczenie w formie hipoteki; odnosi się do banków i do SKOK-ów. Mogą one zająć nieruchomość, na którą została zawarta umowa kredytowa, w przypadku niespłacenia należności ze strony pożyczkobiorcy;
zabezpieczenie w formie zastawu; pod zastaw można wziąć każdą rzecz ruchomą, może to być samochód, motocykl, biżuteria, dzieła sztuki, ekskluzywna odzież, maszyny i urządzenia, sprzęt RTF i AGD itp. W razie niespłacenia należności, zastawiona rzecz zostanie sprzedana a bank czy instytucja pozabankowa odzyska w ten sposób pieniądze;
zabezpieczenie w formie poręczenia; mimo że coraz bardziej odchodzi się od tej formy zabezpieczania pożyczek, to jednak może się i taka propozycja zdarzyć. W umowie kredytowej bierze także udział osoba trzecia, tak zwany poręczyciel. W razie niespłacenia pożyczki przez pożyczkobiorcę poręczyciel musi uregulować jego długi;
zabezpieczenie w formie dobrowolnego poddania się egzekucji komorniczej; w tym wypadku w razie niespłacenia należności, bank nie musi zgłaszać sprawy do sądu, tylko od razu własność pożyczkobiorcy, zostanie zajęta przez komornika.

Jak więc widać jest wiele form zabezpieczenia pożyczki, tak by żadna instytucja finansowa nie była stratna.

Comments are Disabled