Czym jest BIG?

Chcesz uzyskać informacje gospodarcze? Dobrze trafiłeś, bo właśnie takie udostępnia BIG. Czym konkretnie jest ten podmiot? Jakie instytucje tego rodzaju działają na terenie naszego kraju? Po co w ogóle zbierane są i do czego służą dane z BIG? Okazuje się, że stają się pomocne w wielu aspektach naszego funkcjonowania.

BIG – Biuro Informacji Gospodarczej – co to jest?

BIG to Biuro Informacji Gospodarczej, które funkcjonuje nie jako jednostka państwowa, ale podmiot gospodarczy. Co więcej, na terenie naszego kraju działa dzisiaj aż 5 różnych BIG. To:

– Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA,

– Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor),

– Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A,

– KBIG – Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej,

– Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych.

Każde krajowe biuro informacji gospodarczej działa jako osobna jednostka i prowadzi swoją działalność samodzielnie. Każde służy jednak w tym samym celu. BIG zbiera i udostępnia informacje dotyczące dłużników.

Jakie informacje zawarte są w BIG?

Działalność BIG służy przyjmowaniu informacji od wierzycieli, ich przechowywaniu oraz udostępnianiu. Co ciekawe, informacje o dłużniku może zaczerpnąć on sam na specjalny wniosek, ale również osoby zainteresowane, na przykład potencjalni kontrahenci, klienci biznesowi czy inwestorzy. Co więcej, z danych BIG korzystają także banki, w ramach weryfikacji wiarygodności oraz wypłacalności swoich przyszłych klientów, przede wszystkim firm, które starają się o kredyty inwestycyjne.

Jakie konkretnie dane posiada BIG – Biuro Informacji Gospodarczej? To informacje statystyczne o zadłużeniach czy stanie materialnym podmiotów, ale również podstawowe dane działalności gospodarczych, jak REGON, NIP, bądź KRS. Co ważne, BIG prowadzi krajowy rejestr dłużników.

Podmioty, które chcą zweryfikować wiarygodność płatniczą przyszłych klientów, kredytobiorców czy kontrahentów, otrzymują raport z pozytywną bądź negatywną informacją gospodarczą. Ta negatywna dotyczy zobowiązań, jakie nie zostały przez dłużnika spłacone w terminie 30 dni od daty wymagalności uregulowania należności. Ta pozytywna świadczy zaś o spłaceniu zaległości.

BIG a BIK

Bardzo często działalność BIG mylona jest z rejestrem BIK. Różnice są natomiast ogromne. Przede wszystkim Biuro Informacji Gospodarczej zajmuje się dostępem do danych o dłużnikach, jakimi są firmy. BIK natomiast to raport dotyczący osób prywatnych. Zarówno BIG, jak i BIK są podstawową formą weryfikacji wiarygodności i wypłacalności potencjalnych klientów, obydwa mogą służyć w ramach analizy zdolności kredytowej.

Do BIK trafiają informacje w zakresie współpracy klienta z bankami czy instytucjami pozabankowymi, zaś do BIG również inne zobowiązania, w tym zaciągnięte przy współpracy z dostawcami energii, internetu czy gminami.

BIG a kredyt bankowy

Co istotne, większość banków sprawdza zdolność kredytową wnioskującego o finansowe wsparcie, generując zarówno raporty BIK oraz BIG. Z danych BIG najczęściej korzysta się w przypadku, kiedy kredytobiorca jest firmą albo jego dochód pochodzi z prowadzonej działalności gospodarczej. Jeśli okaże się, że taki podmiot posiada zadłużenie albo nie regulował innych zobowiązań w terminie, raczej ma małe szanse na współpracę z instytucją bankową.

Okazuje się jednak, że BIG jest pomocą nie tylko dla banków. Z raportów korzystać mogą kontrahenci czy partnerzy biznesowi, by oszacować płynność finansową, a co za tym idzie stabilność danej firmy. W BIG udostępniane są nie tylko informacje o niespłaconych płatnościach czy upadłości. Taki raport może korzystnie wpływać na wizerunek działalności gospodarczej i jeśli jest pozytywny, wzmocnić pozycję na rynku w danej branży.

Coraz częściej partnerzy biznesowi, a nawet wspólnicy korzystają z usługi regularnego monitorowania  danych w BIG. Dzięki temu uzyskuje się na bieżąco informacje o zobowiązaniach czy powstałych długach danego podmiotu. Jednocześnie otrzymać można raport, który wskazuje na spłatę zadłużeń i uregulowaniu wszelkich płatności.

Nie ma wątpliwości, że dzisiaj raporty BIG są podstawą w biznesie. Pozwalają minimalizować ryzyko nieudanych transakcji czy współpracy, mówią też o pełnej wiarygodności i pozycji na rynku danych podmiotów. Jeśli raport BIG jest pozytywny, można mówić o szeregu korzyściach. Pamiętajmy jednak, że o ile firmę pod kątem finansowym czy ewentualnych zadłużeń można weryfikować dowolnie, tak dane w BIG mówiące o konsumentach można sprawdzać tylko za zgoda osoby prywatnej. Należy też zaznaczyć, że można korzystać z pięciu różnych BIG i ich list – przed podjęciem współpracy warto wygenerować raport z każdej z tych instytucji. Mamy też dobrą informację dla podmiotów, które posiadają długi. Pozytywny raport będzie generowany wtedy, gdy należności zostaną spłacone, a dłużnik złoży specjalny wniosek o naniesienie zmian. Niestety, nie zawsze jest to przeprowadzane automatycznie.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.